Menu

KLUBNETVÆRKET VESTSJÆLLAND

Siden slutningen af ​​2019 har der været arbejdet med at etablere et ambitiøst klubnetværk på Vestsjælland, med formålet at løfte fodbolden i regionen for både børn, bredde og elite på ungdomssiden.

Vestsjælland er det område i Danmark med færrest fodboldspillere ift. antal indbyggere. Derfor er det fælles mål at rekruttere flere fodboldspillere, og fastholde de unge mennesker længere i sporten, i hele regionen. Der er allerede søsat mange gode initiativer i klubberne, bl.a. DBUs koncept ”Bold & Bevægelse” for de 2-4 årige for at få flere børn til at starte i klubberne, men klubberne er eneste om, at der kan gøres endnu mere, derfor er netværket vigtigt.

Netværksaftalerne indeholder nemlig en masse gensidige fordele og udviklingsmuligheder for alle klubberne. Hendes kan bl.a. nævnes at ungdomsspillere i netværksklubberne deltager i fælles børnestævner, inspirerende fælles oplevelser i forbindelse med divisionskampe, netværksmøder, officiel træneruddannelse, intern trænerudvikling, eksponering og generel forstærket sparring og kommunikation på tværs af klubberne.

 

Ud over det ovenstående samarbejde, for at styrke den generelle fodbold, er der i samarbejdsaftalerne også gensidig aftale om at udvikle talentmiljøet i området, så der fortsat i fremtiden er elitefodbold på Vestsjælland. Det giver de vestsjællandske talenter mulighed for at følge deres drømme og evt. være attraktive for deltagelse på DBU's Talentcenter og de største klubber i Danmark, gennem områdets Licensklub, Slagelse B&I.

Klubnetværket har fået en yderst positiv modtagelse og indeholder allerede aftaler mellem de lokale klubber B.73 Slagelse, Høng GF, Skælskør B&I, Sørby Fodbold, FC Storebælt, FS Hashøj, Sorø Freja, Vemmelev Fodbold og Slagelse B&I.

Bestyrelsen i Vemmelev Fodbold tiltrådte aftalen i 2021 og håber på et godt samarbejde med de øvrige i klubber i netværket til gavn for de mange børn og unge i klubben.